Vochtindicatoren

Met behulp van vochtindicatoren kan worden vastgesteld of een bepaalde vochtigheidsgraad al dan niet bereikt is. De vochtigheidsindicatoren worden in de (barrier)verpakking bijgesloten en zijn eventueel met een zichtvenster buiten de verpakking af te lezen.

Ze zijn gemaakt van speciaal wit papier geïmpregneerd met (verschillende) kobaltchloride oplossingen. Indien het vochtigheidsgehalte van de lucht in de verpakking veranderd, heeft dit tevens invloed op het vochtigheidgehalte van het papier.