Verantwoord bosbeheer

Ontbossing is al vele decennia een onderwerp van discussie. De afname van de bossen is voornamelijk geconcentreerd in (sub)tropische gebieden. Uit onderzoek blijkt overigens dat niet de houtoogst voor commerciële doeleinden, maar de omzetting van bos naar andere gebruiksvormen (landbouw, veeteelt, mijnbouw) wordt aangemerkt als belangrijkste oorzaak van ontbossing.

 

Alleen door een sociaal, economisch en milieu verantwoord bosbeheer kan een bos duurzaam in stand worden gehouden en in aanmerking komen voor een keurmerk. Diverse certificeringinitiatieven (zoals FSC, PEFC, SFI, CSA, ATFS) houden toezicht en stimuleren duurzaam bosbeheer.