Ventilatie

Extra maatregelen tegen condens

Soms kan het wenselijk zijn te zorgen voor extra ventilatie in de kist. Hierdoor kan ingesloten vocht (condens) worden afgevoerd. Bijvoorbeeld door:

  • de bodem NIET te voorzien van kistbekleding (= standaard);
  • de bodem op te bouwen uit latten met enkele mm tussenruimte;
  • de bodem te voorzien van afvoergaten;
  • de zijwanden te voorzien van ventilatiegaten, afgedekt met ventilatieschilden.