Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Holland Packing B.V. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de relatie met Holland Packing B.V. Wanneer u iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten dan gebruiken we uw gegevens om onze goederen of diensten af te leveren en voor de financiële afhandeling.

Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit Holland Packing B.V., dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Holland Packing B.V. (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Als uw organisatie klant is van Holland Packing B.V. dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft Holland Packing B.V. een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een activiteit of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Holland Packing B.V. zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en/of leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van Holland Packing B.V. beter kunnen invullen.

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Holland Packing B.V. de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Holland Packing B.V. de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Holland Packing B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Op de website kunnen ook links opgenomen worden naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd worden, draagt Holland Packing B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Holland Packing B.V. gebruikt enkel analytische cookies of vergelijkbare technieken.

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies:

 

 • Cookie: _gid
 • Domein: hollandpacking.nl
 • Type: analytisch
 • Omschrijving: Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s zijn in anonieme vorm.
 • Geldigheid: 1 dag

 

 • Cookie: _gat_UA- 292199-1
 • Domein: hollandpacking.nl
 • Type: analytisch
 • Omschrijving: Dit is een patroontype-cookie dat wordt geplaatst door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer.
 • Geldigheid: 1 minuut

 

 • Cookie: _ga_INTEVULLEN
 • Domein: hollandpacking.nl
 • Type: analytisch
 • Omschrijving: Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics.
 • Geldigheid:  2 jaar

 

 • Cookie: _ga
 • Domein: hollandpacking.nl
 • Type: analytisch
 • Omschrijving: Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
 • Geldigheid: 2 jaar


NIEUWSBRIEF
Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Holland Packing B.V. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door onze webmaster en Mailchimp met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS
Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van Holland Packing B.V. of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, etc. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons algemene e-mailadres marketing@hollandpacking.nl.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
Holland Packing B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Holland Packing B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief-beheerder, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
U kunt ons schriftelijk, per e-mail, op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over Holland Packing B.V., ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Holland Packing B.V.
Nieuwe Bredase Baan 26
4825 BP BREDA
076-571 77 88
info@hollandpacking.nl

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Holland Packing B.V. adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 28 mei 2018.

Dit cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s zijn in anonieme vorm.