Zo wordt transportschade voorkomen

Als er sprake is van transportschade, doet Dekra Experts onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en de hoogte van het schadebedrag. Volgens Holland Packing is het investeren in een goede verpakking een belangrijke manier om transportschade te voorkomen. Huib Ort van Dekra Experts is het daarmee eens en legt uit waarom. Ook geeft hij tips om transportschade te voorkomen.

Maar eerst: wat doet Dekra Experts precies? “Zodra er ergens in de wereld schade aan lading optreedt, kunnen verzekeraars van belanghebbenden Dekra aanstellen om de aard en omvang van de schade vast te stellen en uit te zoeken waar het nu precies is fout gegaan. Vaak is het van belang om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn om de situatie op te nemen en maatregelen te treffen om de schade zoveel mogelijk te beperken”, vertelt Huib vanuit Braingate Building in Capelle aan de IJssel. Dat gebeurt niet alleen bij schade tijdens wegvervoer, maar ook op zee, over het spoor of door de lucht.

Duidelijke afspraken maken
Dekra Experts voert zo’n onderzoek uit in opdracht van onder andere verzekeraars, zoals Achmea en AON. Voor deze verzekeraars en verzekeringsmakelaars organiseert het bedrijf iedere twee jaar een seminar. Onlangs is zo’n seminar georganiseerd in Rotterdam. “Wij hebben Ed Vermeulen van Holland Packing gevraagd om daar een presentatie te geven. Hij heeft duidelijk gemaakt dat iedere verpakking gekozen kan worden, maar dat het wel belangrijk is om geld te investeren in een goede verpakking. Dan kan dat in ieder geval niet de oorzaak zijn als er schade is aan de lading.”

Volgens Huib is het daarom belangrijk om na te denken over de juiste verpakking. “Maar het is ook goed om na te denken over de bestemming van de lading. Er zit dan ook verschil in het vervoeren per schip of per vrachtwagen. Maar ook nadenken over diefstal is van belang.” Als laatste tip wil Huib meegeven dat het maken van duidelijke afspraken tussen de vervoerder en de eigenaar van de lading van belang is. Dan weten beide partijen wat er van elkaar wordt verwacht en waar de verantwoordelijkheden liggen.

Actualiteiten

Beste vriend tegen schokken: de schokrecorder

5.11.2018 - Holland Packing maakt steeds vaker gebruik van schokrecorders. Dat zijn geavanceerde schokindicatoren waarmee het bedrijf precies kan zien waar en wanneer een product een schok of stoot krijgt.

Holland Packing snoept gezond met Werkfruit

5.11.2018 - Gezonde werknemers zorgen voor een gezond bedrijf. Daarom biedt de directie van Holland Packing haar werknemers al anderhalf jaar lang iedere week een kist van Werkfruit aan.

Dit is wél rocket science

5.11.2018 - Holland Packing draagt geregeld zijn steentje bij aan bijzondere projecten. Zo maakt het kosteloos de kist voor de raketten die studenten van de Technische Universiteit Delft bouwen.