Kooldioxide

Bomen leggen tijdens hun groei grote hoeveelheden CO2 vast in de vorm van hout. Na sterfte en door natuurlijke afbraak komt deze CO2 weer vrij waardoor opname en afgifte in evenwicht blijft. Wereldwijd ligt in alle bossen ca. 500 miljard ton CO2 vast. In de gehele atmosfeer ongeveer 750 miljard ton. Bossen zijn dan ook een ideaal middel om de CO2 uitstoot te compenseren door middel van duurzaam bosbeheer en bosaanleg.

 

Door hout in te zetten als bouwproduct wordt een ideale buffer van CO2 gecreëerd. Door het hout te hergebruiken wordt de "levenscyclus" verlengd. Uiteindelijk komt na afbraak of verbranding slechts de CO2 vrij die eerder was opgenomen. Hout is dan ook CO2 neutraal.